Faciliteter

  • Kølig sovesal
  • Café
  • Kiosk
  • Toiletter
  • Bad
  • Lounge/stille område
  • Hallen er kørestolsvenlig

Se mere på KolindPlus hjemmeside