Apex Legends 3v3

3v3 – der kommer flere detaljer.

Regelsæt
§​1 Generelt
§1.1 En spiller må kun deltage for ét hold ved turneringen.
§1.2 Alle former for uacceptabel opførelse tages meget alvorlig. Her menes alt fra stødende navne, racisme og generelt usportslig adfærd. Admins har i alle situationer mulig for at diskvalificere holdet uden tøven.
§1.3 Streaming er tilladt under hele turneringen.

§2 Turneringsinformation
§2.1 Der skal være tre spillere på et hold.
§2.2 De tilmeldte spilleres navne SKAL stemme overens med ingame navn.
§2.3 Turneringen starter når admins annoncerer det i højtalerne, samt på det programsatte tidspunkt.
§2.4 Kommer man for sent til start, vil man stadig have mulighed for at springe ind i turneringen, dog vil man ikke modtage kompensation, for den tid man ikke har spillet.
§2.5 Turneringen vil foregå over 4 timer.
§2.6 Det er IKKE tilladt at have standins med på sit hold.

Nedbrud, DC, eller lign. afbrydelser
§2.7 Hvis der opstår overordnede tekniske nedbrud til lanparty’et, vil hele turneringen blive sat på pause og genoptaget efterfølgende.
§2.8 Hvis der opstår tekniske problemer, som udelukkende rammer det enkelte hold – vil turneringen fortsætte og det enkelte hold mister altså den tid, hvori nedbruddet rammer.
§2.8.1 Hvis nedbruddet skyldes tekniske nedbrud, som er forårsaget fra arrangørens side, vil der blive kompenseret herfor. – Kompensationen vil blive udregnet ”case-by-case” af admins.

Snyd
§2.9 Ingen former for tredjepartsprogrammer, som påvirker spillet, er tilladt.
§2.10 Opstår der situationer om hvorvidt en person snyder, vil dette blive varetaget ”case-by-case” og admins vil træffe en beslutning. Denne beslutning er IKKE til diskussion.

§3 Resultater
§3.1 En udvalgt person fra holdet skal tage screenshots efter hver kamp, af scoreboardet.
§3.1.1 Man vil KUN blive tildelt point, ud fra screenshots. Der modtages altså ingen kompensation ved manglende screenshots.
§3.2 Ved turneringens slutning, skal alle screenshots uploades til google drev. Hvert hold vil få tildelt en særskilt mappe, denne mappe vil blive delt med holdets kaptajn inden turneringens start.

§4 Point fordeling
§4.1 Hvert hold får tildelt point ud fra følgende skema:
Kills: 1 point
Wins: 10 point
§4.1.1 Der gives point, ud fra det samlede antal kills holdet laver.